Info utile iun. 3, 2021

Drepturile și Obligațiile Pacienților și Însoțitorilor în incinta Spitalului Cardio-Rec


Din dorinţa ca relaţia pacient – CARDIO-REC să reprezinte o comunicare reală şi să se bazeze pe respect reciproc, evidenţiem şi punem la dispoziţia pacienţilor noştri atât prezentarea drepturilor legale de care beneficiază cât şi reguli de comportament interior pe care trebuie să le respecte în conformitate cu Legea nr. 46 din 2003 a drepturilor pacienților, Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății și prevederile actelor emergente ale ministerului Sănătății ce reglementează activitatea unităților sanitare.

 

A. DREPTURI
Dreptul la informare asupra asistenţei medicale :

 • adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale;
 • gratuitatea unui pachet de servicii de bază, oferit asiguraţilor în condiţiile legii şi stabilit pe baza contractului – cadru multianual  elaborat de CNAS;
 • de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
 • de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său;
 • de a fi informaţi asupra serviciilor şi metodelor terapeutice de care au nevoie şi de posibilităţile spitalului de a le oferi;

 

Dreptul la îngrijire, ce include:

 • asigurarea acesteia la cel mai înalt standard posibil, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
 • posibilitatea de a lua decizii referitoare la îngrijirea lor în cunoştinţă de cauză, împreună cu personalul medical;
 • pentru pacienţii cu indicaţii speciale, pe durata spitalizării lor, de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată;
 • în cazuri deosebite/de forţă majoră, la solicitarea pacientului, directorul medical/medicul curant poate acorda învoiri, cu asumarea de către pacient prin semnătură în FOCG;

 

Dreptul de acces la informaţiile de natură medicală legate de persoana lor prin intermediul persoanelor din echipa medicală şi al documentelor  de externare:

 • de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognosticul afecţiunii;
 • informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-o manieră adecvată capacităţii lui de înţelegere, inclusiv prin mijloace de traducere dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială;
 • când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă, consimţământul poate fi presupus;
 • în cazul pacienţilor fără discernământ, consimţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal;

 

Dreptul de a exprima liber opiniile cu privire la îngrijirile acordate în spital:

 • de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa;
 • să accepte sau să refuze internarea/investigațiile/tratamentul, prin declaraţie/consimțământ semnat, după ce au fost informaţi despre acestea;
 • de a li se examina si rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă şi de a fi informaţi asupra rezultatului;

 

Dreptul la intimitatea şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor personale şi legate de afecţiunea sa:

 • informaţiile medicale şi identitatea pacientului sunt accesibile numai persoanelor care îl îngrijesc în mod nemijlocit;
 • informaţiile confidenţiale sunt divulgate cu consimţământul expres al pacientului sau în cazurile prevăzute de lege;

 

Dreptul de a fi informat cu privire la relaţia pacient – spital:

 • cu privire la reglementările legale, inclusiv asupra tarifelor practicate pentru servicii;
 • de a fi vizitaţi, cu condiţia respectării programului de vizită și a regulilor interne stabilite de conducerea spitalului şi de fiecare compartiment, în funcţie de specificul acestuia, după caz;
 • să le fie respectate credinţele, convingerile morale, culturale şi religioase;
 • să primească la cerere servicii religioase;

B. OBLIGAŢII LEGATE DE:

Statutul de asigurat:

 • să prezinte, cu excepţie situaţiilor de urgenţă, documente justificative care atestă calitatea de asigurat;
 • să respecte data planificată pentru internare, să prezinte biletul de internare şi ultimele documente medicale deţinute;
 • să achite contribuţia datorată fondului de asigurări de sănătate, suma reprezentând coplata și/sau contribuția personală, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

 

Conduită

 • să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
 • să se adreseze în mod civilizat personalului medico-sanitar;
 • să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
 • să respecte programul de vizită al medicilor și  planificarea la investigații pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii medicale;
 • să respecte indicaţiile personalului spitalului;
 • să respecte regimul alimentar indicat de medic;
 • să folosească cu grijă bunurile puse la dispoziţie, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil;
 • să respecte circuitele și regulile specifice impuse de spital în perioadele de risc epidemiologic;

 

Ţinută

 • să depoziteze hainele personale în dulapul destinat fiecărui pacient;
 • să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital în mod decent;

 

Igiena personală şi colectivă

 • să aibă şi să folosească obiecte personale de igienă;
 • să păstreze curăţenia în salon/rezervă grupuri sanitare şi spații comune;
 • să folosească în mod civilizat instalaţiile sanitare;

 

Circulaţia în spital

 • să nu circule în alte zone decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;

 

Abonează-te la newsletter