Info utile nov. 4, 2021

MS: Certificatul digital COVID-19 este în vigoare din data de 1 iulie 2021 și facilitează libera circulație pe durata pandemiei


Începând cu data de 22 octombrie 2021, certificatele digitale UE privind COVID-19 pot fi verificate și prin intermediul versiunii web a aplicației Check DCC, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

 

A fost lansată varianta web a aplicației CHECK DCC
https://certificat-covid.gov.ro/check-dcc 

Versiunea web a aplicației este disponibilă, la fel ca cea pentru telefoanele mobile, în limbile română și engleză. Verificarea certificatelor poate fi realizată cu ajutorul unui scanner profesional pentru QR sau direct prin intermediul camerei web a laptopului sau calculatorului.

Prin scanarea codului QR de pe certificat, aplicația Check DCC verifică autenticitatea, valabilitatea și integritatea certificatelor care atestă că o persoană este vaccinată, recuperată după COVID-19 sau deține un test negativ.

Reamintim că aplicația Check DCC (mobile sau web) nu înregistrează și nu reține datele certificatelor digitale UE COVID verificate.

Totodată, facem precizarea că pe teritoriul României, aplicația Check DCC pentru verificarea certificatelor digitale UE privind COVID-19, este singurul instrument oficial aprobat prind Ordonanța de Urgență nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 

Ce trebuie să faci pentru a obține un certificat digital

Certificatele digitale se eliberează de către Ministerul Sănătății, prin Sistemul informatic integrat de emitere și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 (SII-CDC), și pot fi obținute de pe portalul httpscertificat-covid.gov.ro, unic punct de eliberare al acestora.

În cazul în care o persoană solicită eliberarea certificatului doar în format letric, aceasta se poate adresa primăriei în raza căreia își are domiciliul, direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent teritorial.

Pentru certificatele de vaccinare și vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizată de către solicitant cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de momentul utilizării certificatului, iar pentru certificatele de testare solicitarea se realizează după efectuarea testului, dar cu cel puțin 12 sau 48 de ore înainte de momentul utilizării certificatului, în funcție de tipul de test efectuat.

 

Ce date trebuie utilizate pentru eliberarea certificatului digital

Pentru validarea identității solicitantului de certificate digitale sunt necesare următoarele date, în funcție de tipul de certificat solicitat

Certificat de vaccinare

-pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare prin codul numeric personal nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județulțara în care s-a efectuat vaccinarea;
-pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport nume, prenume, numărul actului de identitatepașaportului, cetățenie, luna când a fost efectuată oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județulțara în care s-a efectuat vaccinarea.

 

Certificatele de testare

-pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării testului al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
-pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport nume, prenume, numărul pașaportuluiactul de identitate, cetățenie, luna efectuării testului al cărui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea.

 

Certificat de vindecare

-pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal nume, prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării primului test al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea;
-pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decât România sau pașaport nume, prenume, numărul actului de identitatepașaportului, cetățenie, luna efectuării primului test al cărui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a efectuat testarea.

Pentru eliberarea certificatelor în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani se vor solicita, în funcție de tipul de certificat solicitat, datele menționate, cu excepția seriei și numărului actului de identitate, precum și completarea numelui și prenumelui persoanei care exercită autoritatea părintească asupra minorului, conform legii, și confirmarea faptului că există acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.

 

Care este termenul de valabilitate al certificatului digital

Certificatele eliberate sunt valabile astfel

-certificatele de vaccinare până la data de 30 iunie 2022;
-certificatele de testare 48 ore pentru testul antigen rapid și 72 de ore pentru testul RT-PCR;
-certificatele de vindecare 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”.

Pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor, autoritățile publice vor scana codul QR de pe certificat prin intermediul aplicației mobile «Check DCC»

Important!

1.Certificatul digital este gratuit!
2.Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de numărul de solicitări.
3.La intrarea în statele membre ale Uniunii Europene, verificarea certificatelor se realizează prin scanarea codului QR.
4.Pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25. Semnalarea erorilor apărute în eliberarea certificatelor digitale EU se poate efectua la adresa de email certificat-covid@ms.ro.
5.Conform Regulament UE 9532021, certificatele privind COVID-19 eliberate de un stat membru înainte de 1 iulie 2021 sunt acceptate de celelalte state membre până la 12 august 2021.

 

Vaccinuri recunoscute/autorizate în România

Comirnaty – Pfizer
Moderna
Vaxzevria – AstraZeneca
Janssen – Johnson&Johnson
Covishield (AstraZeneca – Serum Institute of India)

Sursa: http://www.ms.ro/certificat-digital-covid-19/

Abonează-te la newsletter